Технологични новини

Персонализираната терапия – точното хапче за точния човек

Pinterest LinkedIn Tumblr

През настоящия 21.в. в живота на хората навлизат все повече иновации в различни области. Основна е ролята на учените, които улесняват със своите открития ежедневието ни. И ако през миналия век големите постижения са най-вече в областта на транспорта и информационните технологии, 21.в. ще бъде запомнен като век на биотехнологиите.

Специалистите имат успех вече в разчитането на кодовете в ДНК, а това открива безкрайни възможности за иновативни решения в областта на биотехнологиите, лекарственото лечение и персонализираната терапия.

Какво представлява персонализираната терапия?

Персонализираната медицина е сравнително ново направление в медицината, но всъщност опитите за въвеждането й започват още през 20.в. През 1998г. е регистрирано първото лекарство, чиято употреба е генетично определена, а то е създадено за специален рак на гърдата.

Някои определят персонализираната медицина като революционен поврат в подхода към различни заболявания. Развитието й е тясно свързана със сериозни открития в областта на молекулярната биология, генетиката и генното инженерство.

Всъщност персонализираната терапия е част от персонализираната медицина и включва прицелно лекарствено лечение след генетично изследване. Диагностични маркери отчитат дали пациентът носи даден ген или мутация, както и дали е подходящ за прицелна или таргетна терапия. Тези маркери могат да подпомогнат медицинското решение за превенция, профилактика, прогноза на заболяването и очаквания ефект от терапията.

Какви са ползите от персонализираната терапия?

Неслучайно персонализираната терапия я определят като индивидуализирана и прецизна, защото стремежът е да се даде „точното хапче” на „точния човек” в „точното време”. Това означава, че диагностиката и лечението са съобразени с генотипа на съответния пациент, като се отчита дори неговия ръст, тегло и метаболизъм.

Използването на генетично изследване позволява да се прецизира терапията, като се изберат тези пациенти, които ще имат най-голяма полза от нея. Така се избягват странични ефекти, а и се спестяват средства и излишно страдание.

Най-голяма част от таргетните терапии са срещу туморни заболявания, особено в областта на онкологията. И в САЩ, и в други страни се регистрират все повече лекарства, които са предназначени за определен тип генетични дефекти.

Има ли потенциал персонализираната терапия?

Усилията на науката все повече се насочват към откриване на връзката между човешкия геном и заболяванията. Много компании влагат усилия и средства да установят зависимостта между ген-заболяването и потенциалния таргет за лечение. Откриват се нови молекули, като се очаква голям процент от тях да бъдат таргетни агенти.

Медицината на бъдещето явно ще се основава на биотехнологиите. Очаква се в следващите 5г. поне 70% от новите медикаменти да се използват в персонализираната терапия, а това ще даде надежда за ефективно лечение на милиони хора.

Write A Comment

betebet

betebet giriş

astrolog

beykoz nakliyat

beykoz nakliyat

ataşehir evden eve nakliyat